تبلیغات
گنجینه تصاویر قرآنی - جوان در قرآن کریم
 
شنبه 10 تیر 1391 :: نویسنده : ایوب حسینی
* به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر (ع) *
جوان در قرآن کریم

قرآن دریاى ژرفى از حقایق و معارف است كه هیچ غواصى را یاراى دستیابى به عمق و ژرفاى آن نیست مگر پیامبران الهى و امامان معصوم (ع).
و مجموعه اى گرانبها از برنامه ها و درس ها وعبرت هاى زندگى ساز است كه هركس به قدر ظرفیت وجودى خویش و آمادگى روحى اش از آن بهره مى گیرد و عطش كمال خواهى خود را با آب حیات آیات آن فرو مى نشاند.
براى آنان كه بخواهند و روح خود را آماده دریافت و پذیرش حق سازند، همه چیز در قرآن هست، چرا كه خود فرموده است: «لارطب و لا یابس الا فى كتاب مبین» (۱) (هیچ تروخشكى نیست مگر آن كه در كتاب مبین است) و باید نیز چنین باشد زیرا كلام حق است و پروردگار عالم و آدم آن را براى رسول خاتم نازل فرموده تا هم ختم كلام باشد و هم كلام ختم. چون كه بالاتر از قرآن هیچ كلامى نتوان یافت و پس از صاحب قرآن نیز هیچ رسولى نخواهد آمد تا كلامى از حق بر او نازل گردد.
اكنون باید كه جان هایمان را به قرآن بسپاریم و دل هایمان را در مسیر وزش نسیم حیات بخش آن قرار دهیم و به حق، آن را امام و پیشواى خود بدانیم كه فلاح و رستگارى ما در پیروى و عمل به تعالیم نورانى آخرین كتاب آسمانى است.
براى آشنایى با یكى از درهاى ارزشمند دریاى ژرف قرآن بررسى كوتاهى پیرامون «جوان» در قرآن در زیر مى آید، به امید آن كه روزنه كوچكى باشد براى مشاهده گوشه اى از نعمت ها و حكمت هاى فراوان اقیانوس بیكران معارف قرآن .
در آیات قرآن مجید، ۱۰ بار به «جوان» اشاره شده كه در همه آن ها كلمه «فتى» و مشتقات آن (به معنى جوانمرد) به كار رفته است. این تعبیر به نوبه خود درس و تذكر مهمى براى ما است كه «جوان» در فرهنگ قرآن «جوانمرد» است و باید اصول جوانمردى یعنى پاكى، گذشت، شهامت و رشادت را رعایت كند.
كلمه «فتى» و مشتقات آن در قرآن درباره اشخاص و افراد گوناگونى به كار رفته كه شامل موارد زیر است:
۱- حضرت ابراهیم (انبیاء / ۶۰)
۲ و ۳- دوست و رفیق حضرت موسى (كهف / ۶۰و۶۲)
۴- حضرت یوسف (یوسف/۳)
۵-همراهان حضرت یوسف در زندان (یوسف/۳۶)
۶و۷- اصحاب كهف (كهف /۱۰و ۱۳)
۸-خدمتگزاران حضرت یوسف در زمان پادشاهى (یوسف /۶۲)
۹و۱۰- كنیزان مومن (نساء / ۲۵) و (نور/۳۳)
قرآن درباره حضرت ابراهیم مى فرماید: «قالوا سمعنا فتى یذكر هم یقال له ابراهیم» (۲) (آنان گفتند ما جوانى ابراهیم نام را شنیده ایم كه بت ها را به بدى و زشتى یاد مى كرد)
در شان نزول آیه فوق آمده است كه:
بت پرستان بعد از پایان مراسم جشن بزرگى كه در بیرون شهر برگزار شده بود وقتى كه به شهر بازگشتند و وارد بتخانه شدند با صحنه اى روبه رو گشتند كه هوش از سرشان پرید. به جاى آن بتخانه آباد با تلى از بت هاى دست و پا شكسته و به هم ریخته مواجه گردیدند و فریادشان بلند شد كه چه كسى این بلا را بر سر خدایان ما آورده است؟ گروهى كه تهدیدهاى ابراهیم رانسبت به بت ها در خاطر داشتند و طرز رفتار اهانت آمیز او را با این معبودهاى ساختگى مى دانستند گفتند: ما شنیدیم جوانى از بت ها به بدى یاد مى كرد كه نامش ابراهیم است.
طبق بعضى از روایات حضرت ابراهیم در آن هنگام ۱۶ سال داشت. با این حال تمام ویژگى هاى جوانمردان یعنى شجاعت، شهامت، صراحت و قاطعیت در وجودش جمع بود.(۳)
قرآن ابراهیم و پیروانش را به عنوان الگو و سرمشق نیكو معرفى مى كند و مى فرماید:
«قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهیم و الذین معه» (۴) (همانا در ابراهیم و پیروان او براى شما الگو و سرمشق نیكویى است) همچنان كه پیامبر بزرگ اسلام (ص) را الگو و سرمشق مردم مى داند:
«لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنه» (۵) ( به تحقیق در پیامبر خدا (ص) براى شما الگو و سرمشق است)
اصحاب كهف یكى از داستان هاى بسیار جالب و آموزنده قرآن است كه در دو مورد، از آن ها به «جوان» تعبیر شده است: «اذاوى افتیة الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة و هیئ لنامن امرنا رشدا» (۶)
(آنگاه كه جوانان در غار كوه پنهان شدند از درگاه خدا مسألت كردند، پروردگارا در حق ما به لطف خاص خود رحمتى فرما و بر ما وسیله رشد و هدایتى كامل فراهم گردان)
«نحن نقص علیك نبأهم بالحق انهم فتیة امنوا بربهم وزدناهم هدى» (۷)
(ما داستان اصحاب كهف را به درستى بر تو نقل مى كنیم. آنان جوانمردانى بودند كه به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم)
داستان اصحاب كهف بسیار مفصل و جالب است. در اینجا تنها به قسمت كوتاهى از آن از زبان امام صادق (ع) اشاره مى كنیم. آن ها در زمان پادشاه جبار و گردن كشى بودند كه اهل كشور خود را به بت پرستى دعوت مى كرد و هركس دعوت او را اجابت نمى كرد به قتل مى رساند. گروهى از مردم كه خداى یكتا را پرستش مى كردند و ایمان خود را پنهان داشته بودند تصمیم به هجرت از شهر خود گرفتند. در مسیر به چوپانى برخورد كردند. او را به پرستش خداى یگانه دعوت نمودند ولى نپذیرفت اما سگ چوپان به دنبال آن ها راه افتاد! و هرگز از آنان جدا نشد. آن ها در پایان روز به غارى رسیدند و تصمیم گرفتند مقدارى در غار استراحت كنند. خداوند خواب را بر آن ها چیره كرد و همان گونه كه در قرآن فرموده است آن ها آن قدر خوابیدند كه شاه جبار مرد و زمان گذشت. جمعیت دیگرى جاى مردم شهر را گرفتند و ...(۸)
اصحاب كهف پس از خواب طولانى ۳۰۹ ساله به اراده الهى بیدار شدند تا آیت و نشانه اى باشند بر رستاخیز و حق بودن زنده شدن مردگان در روز قیامت، قرآن مى فرماید: «وكذالك اعترنا علیهم لیعلموا ان وعدالله حق و ان الساعة لاریب فیها (۹)
(و این چنین مردم را متوجه حال آن ها كردیم تا بدانند وعده خدا حق است و در رستاخیز تردیدى نیست)
قرآن از این افراد به عنوان جوان و جوانمرد یاد نموده است. در روایتى از امام صادق(ع) وارد شده كه فرمودند: تمام اصحاب كهف پیر و مسن بودند و خداوند به علت ایمانشان آن ها را «جوان» نامید. كسى كه به خدا ایمان آورد و تقوا پیشه نماید (جوان) و (جوانمرد) است. (۱۰)
در پایان بعضى از درس هاى انسان سازى آیات فوق را كه براى همه به خصوص جوانان عزیز عبرت آموز است، یادآور مى شویم:
۱- شكستن سد تقلید و جدا شدن از همرنگى با محیط فاسد و داشتن استقلال فكرى در برابر اكثریت گمراه و توجه به این كه اصولاً انسان باید سازنده محیط باشد نه ساخته محیط .
۲- هجرت از محیط آلوده و تحمل انواع محرومیت و كاستى ها براى حفظ ایمان
۳- تكیه بر مشیت خدا و استمداد از لطف او و امیدوارى به رحمت و هدایت حق و امداد الهى در دشوارترین شرایط و محیط.
۴- توجه همیشگى به آخرت و زندگى پس از مرگ (۱۱)

پی نوشت :

۱- انعام / ،۵۹ ۲- انبیاء/،۶۰ ۳- تفسیر نمونه ج ۱۳ ص ۴۳۵و ،۴۳۶ ۴- ممتحنه /،۴ ۵-احزاب /،۲۱ ۶- كهف /،۱۰ ۷- كهف /،۱۳ ۸-تفسیر نمونه ج ۱۵ ص ۳۹۵ و ،۳۹۶ ۹- كهف /،۲۱ ۱۰- میزان الحكمه ج ۵ ص ،۱۰ ۱۱- با استفاده از تفسیر نمونه ج ۱۵ص ۴۰۱ تا ۴۰۳

منبع: روزنامه جواننوع مطلب : قرآن های مختلف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 خرداد 1397 08:21

You actually said this very well.
cialis therapie cialis sale online cialis dose 30mg generic for cialis viagra or cialis order generic cialis online recommended site cialis kanada price cialis wal mart pharmacy sialis cialis for bph
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 16:45

This is nicely put! !
uk viagra online viagra in pharmacy order viagra where to buy generic viagra viagra pfizer buy online viagra online without viagra online canada buy viagra online buy viagra australia buy viagra sample
شنبه 18 فروردین 1397 07:40

Very good postings, Regards!
cialis en 24 hora cialis pills price each trusted tabled cialis softabs acheter cialis meilleur pri how to purchase cialis on line wow cialis tadalafil 100mg female cialis no prescription cialis canadian drugs cialis coupon order cialis from india
شنبه 4 فروردین 1397 06:54

Kudos! I like it.
buy cialis cheap 10 mg cialis coupons printable weblink price cialis the best site cialis tablets cialis 200 dollar savings card american pharmacy cialis buy cheap cialis in uk cialis side effects safe site to buy cialis online cialis lilly tadalafi
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:32

Regards. Terrific information.
cialis canada on line cialis daily new zealand estudios de cialis genricos cialis alternative cialis kaufen wo generic for cialis generico cialis mexico cialis generic tadalafil buy buy original cialis cost of cialis per pill
شنبه 1 مهر 1396 16:50
Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a
little lost on everything. Would you advise starting
with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm totally confused ..
Any recommendations? Thanks a lot!
دوشنبه 30 مرداد 1396 14:43
WOW just what I was searching for. Came here by searching for جوان
سه شنبه 3 مرداد 1396 20:36
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this webpage on regular basis to obtain updated from hottest information.
چهارشنبه 14 تیر 1396 22:34
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other
blogs? I have a blog centered on the same ideas you discuss and
would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.
جمعه 5 خرداد 1396 16:34
We're a group of volunteers and opening a new scheme
in our community. Your website offered us with
valuable info to work on. You've done a formidable job and our entire
community will be thankful to you.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 00:48
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.

I do not know who you are but definitely you're going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 03:35
Hello there! I could have sworn I've been to this site before but
after checking through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll
be bookmarking and checking back often!
دوشنبه 28 فروردین 1396 08:15
What i do not realize is if truth be told how you're not really a lot
more neatly-preferred than you might be right now. You are
very intelligent. You know thus significantly when it comes to this matter, produced me for my part consider it from a lot of varied angles.
Its like men and women don't seem to be fascinated unless it's something to accomplish with Lady gaga!
Your personal stuffs great. At all times deal with it up!
یکشنبه 20 فروردین 1396 23:38
Right here is the right blog for anyone who hopes to find out about this
topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for a long
time. Excellent stuff, just excellent!
چهارشنبه 25 مرداد 1391 10:23
سلام
لطف کنین 2 دقیقه از وقتتون رو به ما بدین و با دقت بخونین (( کمک مالی نمیخوایم ))
موسسه خیریه پناهندگان ضامن آهو (شماره ثبت : 2124)

فعالیت : نگهداری از ایتام معلول ذهنی رهاشده در حرم مقدس امام رضا (ع) (از کل کشور)
ما افتخار میکنیم که خدمتگذار این یتیمانیم چون میدانیم که در آخرت محتاجشان هستیم و میتوانند نجات بخش خطاهای ما باشند.

وصیت امیرمؤمنان علی ـ ع ـ نزدیک شهادت
«الله الله فی الایتام فلا تغبُّوا افواههم و لا یضیعوا بحضرتکم…
خدا را خدا را در مورد یتیمان ، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی شما از بین بروند
نهج البلاغه صبحی صالح، صفحه ۴۲۱، وصیت ۴۷٫

در حال حاضر هزینه هر نفر از این معلولین ذهنی که بصورت شبانه روزی نگهداری میشوند 400 هزار تومان در ماهه که مقدار کمی (خیلی کم) توسط بهزیستی تامین میشه و بقیه اون توسط خیرین و نیکو کاران باید تامین بشه ولی... . و اصلا جوابگو نیست

درخواست
اولا : فطریه تون رو به حساب این فرشتگان معصوم واریز کنین و از اطرافیانتون هم بخواین
<<براساس مجوز مراجع تقلید مجاز به جمع اوری فطریه هستیم (تو سایت میزاریم)>>

دوما : یه مقدار از وقتتون رو صرف تبلیغات برای این فرشتگان معصوم تو اینترنت کنین .ایمیل بزنین ، یه بنر کوچولو تو سایت یا وبلاگتون بذارین ،، تو فیس بوک منتشر کنین و ...
مثلا میتونین هر کدوم شما همین کامنت رو به 100 وبلاگ ارسال کنین . نیم ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره البته ایمیل بزنین تا 100 تا وبلاگ رو براتون ارسال کنیم تا ناهماهنگی نباشه

((دقت کنین که بانک بدون داشتن مدارک کافی و یا استعلام از بهزیستی برای هیچ موسسه یا شخصی ، بنام مرکز نگهداری معلولین حساب باز نمیکنه اینو گفتم که یه عده فکر نکنن که ما شخصی هستیم و داریم سودجویی میکنیم ))

حتی کشورهایی که اعتقاد به خدا ندارند از ما مسلمونا برای یتیمانشون بیشتر کمک میکنن ... .
آخه بعضی از این بچه یتیمای معلول حتی نمیتونن بدون کمک غذا بخورند.

پیامبر(ص) میگه :
بهشت گوارای کسی که یتیمان رو سرپرستی و حمایت میکند
www.zamenahoo.ir
هرچند سخنان این کودکان یتیم و معلول نا مفهوم است ، خدا معنی تمام آنها را می داند
دعایشان همان سخنان نامفهوم توشه آخرتتان
التماس دعا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


گنجینه تصاویر قرآنی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ایوب حسینی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد فوتووبلاگ گنجینه تصاویر قرآنی ؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
فوتوبلاگ قرآنی صورالمبین
كد لوگوی ما
کلیپ نما اشتراک ویدئو و کسب درامد